Haber Detayı
19 Ocak 2021 - Salı 12:24
 
Sağlık personeline emeklilik açıldı, yıllık ve ücretsiz izin hakkı yeniden verildi:
Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile emeklilik talep eden personelin işlemleri yapılabilecek, yıllık izin ve ücretsiz izin talepleri kamu hizmetini aksatmayacak şekilde değerlendirilecek.
GÜNDEM Haberi
Sağlık personeline emeklilik açıldı, yıllık ve ücretsiz izin hakkı yeniden verildi:

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakanlık’tan onayı alınan merkez ve taşra teşkilatında görevli personele yönelik yıllık izin, istifa, emeklilik ve muvafakat gibi alanlarda yeni bir düzenleme yaptı.

Yapılan yeni düzenleme ile personelin,

-Yıllık izin talepleri, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde Bakanlık Merkez Teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde İl Sağlık Müdürü, ilçelerde İl sağlık Müdürü ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilmesi cihetine gidilecektir.

-Mevzuatta yerini bulan her türlü ücretsiz izin, talepleri halinde kamu hizmetini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacaktır.

- 657 sayılı Kanun’un 103’ncü maddesinin son fıkrasına göre radyoaktif ışınlarla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni (şua) kurum amirlerinin uygun görecekleri zamanlarda kullandırılacaktır.

-Sağlık Tesislerinde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeme uygulamasına devam olunacaktır. Ancak, özel/vakıf da dahil üniversitelerin öğretim üyesi kadrolarına atanacak personel ile kamu kurum ve kuruluşlarının idareci pozisyonuna atanacak personele muvafakat verilmesi cihetine gidilecektir.

-Emeklilik talebinde bulunacak personelin talepleri karşılanacak olup, emeklilik işlemleri yerine getirilecektir.

-Yukarıda zikredilen durumlar haricinde, Bakanlık makamının 27/10/2020 tarihli ve 3137 sayılı yürürlülüğe konulan genel yazımızın 1, 4, 6, 10 ve 12’nci maddelerinin uygulanmasına aynen devam edilecektir. (medimagazin)

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı